top of page

Finansinė paskata — pieno ūkiams visokeriopai stiprinti

www.lpua.lt > Straipsniai >Finansinė paskata

111.jpg
„Žemaitijos pieno“ įmonė, stiprindama patikimą ir užtikrintą partnerystę su pieno ūkiais, jau trečią kartą per kelerius paskutiniuosius metus jų šeimininkams išmoka priedus už metinį aukštos kokybės parduoto natūralaus pieno kiekį. Šių metų gegužę išmokėtas metinis priedas už 2021 metus — daugiau nei 1 mln. eurų.

 

Pagal nuostatus, metiniai priedai mokami, jei „Žemaitijos pieno“ įmonės grynasis pelningumas siekia 5 proc. Nors už praėjusius metus to nepasiekta, vis tik įmonės valdybos nutarimu, vertinant partnerystės svarbą ir atsižvelgiant į nelengvą žemdirbių padėtį, priedai išmokėti iš suformuoto Pagalbos fondo.
Tokia tradicinė įmonės finansinė paskata pieno ūkiams labai veiksminga, nes ūkininkai ją panaudoja tikslingai: investuoja į pieno ūkių modernizavimą, genetiškai grynina karvių bandą, gerina jų sveikatingumą, didina produktyvumą, labiausiai orientuodamiesi į pieno sudėties kokybinių rodiklių gerinimą.
Įmonei ypač reikalingi patikimi partneriai, užtikrinantys ilgalaikį ir stabilų aukštos pieno kokybės tiekimą, nes tik tokiu būdu įmanoma gaminti aukštos kokybės pieno produktus, kurie būtų konkurencingi šalies ir pasaulio prekybos tinklų lentynose.
Didindama konkurencingumą rinkoje, įmonė gali užtikrinti didesnę gerovę savo partneriams — pieno ūkiams. Vadinasi, abipusis partnerystės ryšys yra tuomet veiksmingas, kai pasiekiami rezultatyvūs bendri tikslai.
Tai suvokia dauguma su „Žemaitijos pieno“ bendrove ne vienerius metus bendradarbiaujančių pieno ūkių šeimininkų, kuriems kokybiško pieno tiekimas yra sąžiningo ir pelningo ūkininkavimo pagrindas. Jie gautus įmonės metinius priedus už parduotą pieną panaudojo svarbiausioms savo pienininkystės ūkių grandims stiprinti.
Štai Šilalės rajono Pakarčemio kaime ūkininkaujanti Irena Balčiūnienė gautus „Žemaitijos pieno“ finansinius metinius priedus panaudojo pieno ūkiui iš esmės pertvarkyti.
Ūkininkė rekonstravo dar 2006 metais statytą karvių fermą, kurioje prieš dvejus metus pradėjo veikti pieno melžimo robotai, karvių šėrimas tapo robotizuotas, o jos guli ant patogių čiužinių — vandens lovų.
Pasak ūkininkės, rūpinamasi ne tik piendavių gerove, bet ir genetika — jos sėklinamos geriausių bulių sėkla. Įsigytas naujas 8 tonų šaldytuvas. Ūkio planuose numatyta plėtra: šiuo metu melžiama per 100 piendavių, o ateityje jų bus apie 140. Parduodamas pienas įmonei visuomet aukštos kokybės.
Dalykišką partnerystę su „Žemaitijos pienu“ labai vertina Skuodo rajono Prialgavos kaimo ūkininkė Danutė Jakumienė. Pasak jos, Jakumų šeima įmonės rūpestingumą pajuto dar tada, kai vėtra buvo nuplėšusi ūkinio pastato stogą. Nelaimėje pirmiausia pagalbos ranką ištiesė „Žemaitijos pienas“.
„Metinius priedus investavome pieno ūkiui modernizuoti: rekonstravome pieno melžimo liniją, taip pat įsigijome gardelių veršeliams laikyti“,— sakė ūkininkė. Ji iš tų žmonių, kurie ne žodžiais, o darbais rodo pavyzdį, tiesiog — energijos šaltinis. Danutės ir Ričardo Jakumų ūkyje būdavo rengiamos melžėjų varžytuvės, o ūkio šeimininkai už aukštus pieno kokybinius rezultatus ne kartą apdovanoti įmonės prizais.
Ūkininko tėvo Augusto Jurkaus iš Rietavo savivaldybės Jankaičių kaimo bendradarbiavimo su „Žemaitijos pienu“ tradiciją tęsia jo sūnus jaunasis ūkininkas Artūras. Jis gautus įmonės metinius finansinius priedus panaudojo pieno blokui modernizuoti, taip pat įsirengė dvi dešimties vietų karvių melžimo aikšteles. Pasak jaunojo ūkininko, šiuo metu melžiamos 52 piendavės, o ateityje jų banda turėtų pagausėti iki 100.
Jurbarko rajono Paulių kaimo ūkininkas Vygantas Baršauskas taip pat patenkintas „Žemaitijos pieno“ partneryste ir metinėmis finansinėmis paskatomis už parduotą kokybišką pieną.
Ūkininkas vienais metais finansinį priedą panaudojo ganyklų žolei pjauti, įsigydamas mulčerį, o kitais priedo lėšos labai pravertė fermoje įrengiant ventiliacijos sistemą, taip sukuriant karvutėms geresnį mikroklimatą.
Daugeliui kitiems su „Žemaitijos pienu“ bendradarbiaujantiems ūkininkams įmonės finansinė paskata pravertė ES remiamiems projektams įgyvendinti, fermoms statyti, pašarų ruošimo technikai, žemės ūkio paskirties sklypams įsigyti ir kitoms reikmėms, susijusioms su pienininkystės ūkių plėtra ir modernizavimu.


 

bottom of page