Dėl 1,2 procentų pajamų mokesčio sumos

www.lpua.lt > Straipsniai >Pašalinio vandens atsiradimo piene priežastys ir prevencija

Gerbiami bendrovės darbuotojai,
Primename, kad iki liepos 1-osios, 1,2 procento Jūsų 2019 m. sumokėto pajamų mokesčio suma Jūs galite paremti Lietuvos pieno ūkių asociaciją, kurios kolektyviniais nariais yra „Žemaitijos pieno“ įmonių grupės įmonės ir ūkininkai.

 


Lėšos būtų skiriamos įmonių grupių darbuotojų, asociacijos narių ir kitų bendruomenės narių minimaliems socialiai priimtiniems poreikiams tenkinti, kvalifikacijai tobulinti, sveikatos priežiūrai užtikrinti, padėti nelaimės ar ligos atveju ir kt.

Kur gauti prašymo blanką, ar galima jį užpildyti ranka?
Spaustuviniu būdu pagamintus prašymo blankus išduoda Lietuvos pieno ūkių asociacijos administracija arba apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai (toliau — AVMI). Blankai yra pildomi ranka. VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt skelbiama prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.

Ką privalo atlikti asmuo, norintis per pajamų mokestį suteikti paramą asociacijai?
Gyventojas, apsisprendęs per pajamų mokestį suteikti paramą Lietuvos pieno ūkių asociacijai, turi užpildyti nustatytos formos FR0512 prašymą (toliau — Prašymas), kurį gali pateikti VMI vienu iš kelių būdų: elektroniniu būdu, įteikiant tiesiogiai teritorinės VMI atsakingam darbuotojui arba išsiųsti paštu užklijuotame voke. Vokais ir pašto ženklais aprūpinsime nemokamai.
Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:
* teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio asmens identifikacinį numerį (kodą);
* ataskaitinį mokestinį laikotarpį (2019 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų mokesčio dalį procentais (iki 1,2 procento). Šiuos veiksmus gyventojas turi atlikti pasibaigus kalendoriniams metams iki kitų metų gegužės 1 dienos. Toks yra prašymo pateikimo galutinis terminas (pavyzdžiui, 2019 metų mokestinio laikotarpio — iki 2020-07-01).
Lietuvos pieno ūkių asociacijos rekvizitai: įmonės kodas 180878484, buveinės adresas: Luokės g. 73, Telšiuose. Telefonai pasiteirauti: (8~444) 22219 (Renata), (8~444) 22344 (Saulius).
Skiriantysis 1,2 proc. sumokėtos savo pajamų mokesčio sumos „nepraranda nė cento“, tačiau savo geros valios dėka paremia bendruomenės narius, kuriems ši parama labiausiai reikalinga. Tik su Jūsų pagalba mes galime nuveikti daugiau.
Iš anksto dėkojame.
LPŪA valdyba
 

© 2014 dizaino propaganda    >>>     Tel: +370 68608249      >>>    LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA. Sekite mus čia: