top of page

 

Dėl 1,2 procentų pajamų mokesčio sumos

www.lpua.lt > Straipsniai >Pašalinio vandens atsiradimo piene priežastys ir prevencija

LPUA_logotipas (2).jpg

Dar galima paremti 1,2 proc. pajamų mokesčio sumos 
Primename, kas dar nespėjote, galite iki rugpjūčio 20-osios 1,2 procento Jūsų 2019 m. sumokėto  pajamų mokesčio suma paremti Lietuvos pieno ūkių asociaciją, kurios kolektyviniais nariais yra „Žemaitijos  pieno“ įmonių grupės įmonės ir ūkininkai.Tokia galimybė atsirado, įgyvendinant Lietuvos  Respublikos finansų ministro įsakymą „Dėl dalies gyventojų pajamų mokesčio sumos pervedimo pagal  Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų mokesčio įstatymą paramos gavėjams ir politinėms partijos  tvarkos aprašo patvirtinimo“ pakeitimo“.
Lėšos būtų skiriamos įmonių grupių darbuotojų,  asociacijos narių ir kitų bendruomenės narių minimaliems socialiai priimtiniems poreikiams  tenkinti, kvalifikacijai tobulinti, sveikatos priežiūrai užtikrinti, padėti nelaimės ar ligos  atveju ir kt. 
Kur gauti prašymo blanką, ar galima jį užpildyti ranka?
Spaustuviniu būdu pagamintus prašymo blankus išduoda Lietuvos pieno ūkių asociacijos  administracija arba apskričių valstybinės mokesčių inspekcijos ir jų teritoriniai skyriai  (toliau — AVMI). Blankai yra pildomi ranka. VMI prie FM interneto svetainėje www.vmi.lt  skelbiama prašymo FR0512 forma, skirta pildyti kompiuteriniu būdu.
Ką privalo atlikti asmuo, norintis per pajamų mokestį suteikti paramą asociacijai? 
Gyventojas, apsisprendęs per pajamų mokestį suteikti paramą Lietuvos pieno ūkių asociacijai,  turi užpildyti nustatytos formos FR0512 prašymą (toliau — Prašymas), kurį gali pateikti VMI  vienu iš kelių būdų: elektroniniu būdu, įteikiant tiesiogiai teritorinės VMI atsakingam  darbuotojui arba išsiųsti paštu užklijuotame voke. Vokais ir pašto ženklais aprūpinsime  nemokamai.
Prašyme gyventojas turi nurodyti savo vardą, pavardę, asmens kodą, nuolatinę gyvenamąją vietą  (adresą) ir tokius duomenis apie paramos gavėją:
* teisės aktų nustatyta tvarka suteiktą juridinio asmens identifikacinį numerį (kodą); 
* ataskaitinį mokestinį laikotarpį (2019 m.) ir paramos gavėjui prašomą pervesti pajamų  mokesčio dalį procentais (iki 1,2 procento). 
Lietuvos pieno ūkių asociacijos rekvizitai: įmonės kodas 180878484, buveinės adresas: Luokės g.  73, Telšiuose. Telefonai pasiteirauti: (8~444) 22219 (Renata), (8~444) 22344 (Saulius).
Skiriantysis 1,2 proc. sumokėtos savo pajamų mokesčio sumos „nepraranda nė cento“, tačiau savo  geros valios dėka paremia bendruomenės narius, kuriems ši parama labiausiai reikalinga. Tik su  Jūsų pagalba mes galime nuveikti daugiau.
Iš anksto dėkojame.
LPŪA valdyba


 

bottom of page