top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

VEIKLA

Asociacija siekia tenkinti savo narių poreikius ir interesus šiose srityse:

 • sutelkti visų asociacijos narių asmenines ir bendras pastangas, vykdant pieno ir jo produktų rinkos paieškas, kitiems asociacijos tikslams siekti bei uždaviniams vykdyti;

 • teikti  Asociacijos nariams konsultacijas ir metodinę pagalbą

 • propaguoti naujas pieno produktų gamybos technologijas ir diegti pažangią patirtį;

 • skatinti ir kelti asociacijos narių ir darbuotojų kvalifikaciją;

 • kaupti ir platinti nariams mokslinę, metodinę ir palyginamąją medžiagą;

 • siekti, kad asociacijos nariai galėtų sėkmingai konkuruoti su kitomis įmonėmis dėl pieno žaliavos ir jo  produktų rinkos Lietuvos Respublikoje, Europos sąjungoje ir kitose šalyse;

 • analizuoti ir vertinti pieno žaliavos ir jo produktų rinką, rengti rekomendacijas dėl jos tolesnės plėtotės ir apie  tai informuoti asociacijos narius;

 • plėsti ekonominius ryšius su šalies ir užsienio įmonėmis bei organizacijomis, vystyti rinkodarą ir skatinti pažangias pardavimų technologijas bei kitą komercinę veiklą;

 • skatinti pažangių pieno ir jo produktų gamybos technologijų panaudojimą. Organizuoti ir dalyvauti  susitikimuose, parodose, seminaruose ir konferencijose;                 

 • atstovauti asociacijos narių interesus visose savivaldos ir valstybės valdymo institucijose bei kitose  organizacijose ir įmonėse;

 • ir kt.

bottom of page