top of page

www.lpua.lt > Straipsniai >Vien dar­bu gy­ve­ni­mas neuž­go­žia­mas

Dauguma konkurso „Metų ūkis 2021“ geriausiųjų bendradarbiauja su „Žemaitijos pienu“

ukis.jpg

Žemaitės dramos teatre surengtas 27-asis Telšių rajono ūkininkų sąjungos konkursas „Metų ūkis 2021“. Jo tikslas — išrinkti geriausius pastarųjų metų ūkius bei paskatinti kitus ūkininkus imtis pažangaus ūkininkavimo, siekti efektyvumo ir ekologinės pusiausvyros.
Džiugu, kad iš paskelbtų geriausiųjų daugelis ūkių pieną tiekia „Žemaitijos pieno“ bendrovei.
 

Ankstyvą rugpjūčio 31-osios rytą komisija — Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė, Telšių rajono savivaldybės vicemeras Mantas Serva, kredito unijos „Germanto lobis“ valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga, Žemės ūkio konsultavimo tarnybos Telšių rajono biuro vadovė Rima Skiotienė, Kaimo plėtros skyriaus vedėja Vilma Lukoševičienė bei Žemės ūkio rūmų savivaldos organizatorė Telšių rajone Edita Šerlinskienė išsiruošė į ūkių apžiūrą.
Šiemet „Metų ūkio“ konkursas kitoks, buvo renkami šeimos ūkiai, kai iš patyrusių ūkininkų nelengvą žemdirbio misiją perima jų vaikai. O rajono „Metų ūkio“ komisija kasmet stengiasi ieškoti naujų veidų ir vardų, skirti dėmesį naujai įsitvirtinusiems ūkiams.
Darbščiuosius ūkininkus pasveikino Seimo narys Valentinas Bukauskas, Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas, Lietuvos ūkininkų sąjungos pirmininkas Raimundas Juknevičius, Lietuvos žemės ūkio rūmų vicepirmininkas Vytautas Buivydas, generalinis šventės rėmėjas — kredito unijos „Germanto lobis” valdybos pirmininkas Vytautas Barsteiga ir kiti svečiai.
Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė pastebėjo: „Mūsų kraštas kalvotas, tačiau rezultatai geri ir puikūs, nes žemę čia dirba išmintingi žmonės. Noriu palinkėti, kad nelaimės ir koronavirusas aplenktų, kad kiekviename ūkyje ir šeimoje būtų daugiau supratimo ir džiaugsmo. Jūs — kaimo ateitis.“
Toliau buvo pristatyti geriausieji ūkiai
Jančauskių-Gaurylių šeimos ūkis iš Žarėnų seniūnijos.
Raimundo ir Ritos Jančauskių mišrus ūkis įregistruotas 1994 m. Pradžia buvo nuo 8 melžiamų karvių ir 10 ha žemės. Pradėta pirkti, nuomotis žemę, plėstis, įsigyti technikos, pasinaudoti ES paramomis. Šiuo metu turima apie 120 galvijų, iš jų melžiamų karvių — 62. Dirba iki 200 ha nuosavos ir nuomojamos žemės. Dukros Giedrės Jančauskytės-Gaurylienės mėsininkystės ūkis įregistruotas 2015 m., turint 15 mėsinių galvijų ir dirbant 46 ha nuosavos ir nuomojamos žemės. Po Giedrės pasinaudotų dviejų ES paramų, atnaujinta ūkių technika žemei dirbti ir pašarams ruošti. Šiuo metu jos ūkyje auginami 24 mėsiniai galvijai. Pienas tiekiamas „Žemaitijos pienui“.
Nominacija skirta „Už idealiai tvarkomus kelių kartų ūkius“.
Venckų šeimos ūkis iš Viešvėnų seniūnijos.
Ūkininkauja daugiau kaip 30 metų, dirbama apie 600 ha žemės, nuosavos — 350 ha. Ūkis mišrus — galvijų laikoma apie 110 vnt., iš kurių — 75 melžiamos karvės. Tai išskirtinis ūkis, kuriame ūkininkauja seneliai Irena ir Stasys Venckai (Irenai — 78-eri, Stasiui — 85-eri) ir anūkas Paulius Venckus.
Pradžia buvo nelengva, pradėta nuo 3 karvių, po truputį ūkį plėtė, buvo pasiekę iki 110 melžiamų karvių, vėliau teko mažinti. Šiandien melžia 75 piendaves, o pieną parduoda „Žemaitijos pieno“ bendrovei.
Nominacija skirta „Už ilgametį triūsą, sėkmingą ūkinę veiklą kelių kartų šeimos ūkyje, inovacijų ir technologijų diegimą“.
Žiogų-Vaičiulių šeimos ūkis iš Ryškėnų seniūnijos.
Ūkininkauja per 30 metų, dirba apie 150 ha žemės, nuosavos — 70 ha, ūkis — mišrus, laikoma 94 pieniniai galvijai, iš kurių 50 melžiamų karvių. Pieną parduoda „Žemaitijos pienui“.
Nominacija skirta „Už idėjos turėjimą ir jos įgyvendinimo siekį“.
Serapinų-Vasiliauskų šeimos ūkis iš Gadūnavo seniūnijos.
Tėvai Danutė ir Zigmantas pradėjo ūkininkauti nuo 1992 metų, tuomet turėjo 4 karves ir 3 ha žemės.
Sūnus Vaidotas ūkį įkūrė 2015 m., o dukra Simona — 2016 m. Šiandien šeimos ūkyje dirbama apie 125 ha žemės (nuosavos žemės 50 ha), laikoma apie 110 galvijų, iš kurių 40 melžiamų karvių. Ūkininkai pieną parduoda „Žemaitijos pieno“ bendrovei.
Ūkis — išskirtinis. Jame auginama apie 700 šinšilų.
Nominacija skirta „Už pasirinkimą ir ryžtą kurtis ir dirbti kaime, už netradicinės žemės ūkio šakos vystymą“.
Tulčių šeimos ūkis iš Varnių seniūnijos.
Ūkyje dirbama apie 550 ha žemės, iš kurios 200 ha nuosavos, nuomojama 350 ha. Turi 465 galvijus: melžiamų karvių — 165. Pieną parduoda „Žemaitijos pienui“. Augina 300 prieauglio. Sėja 50 ha rapsų, 150 ha žieminių javų, vasarinių javų — 70 ha, kukurūzų — 70 ha. Pievos ir ganyklos užima 200 ha. Šeimos ūkyje nuo 2007 metų ūkininkauja tėvas Raimondas Tulčius, sūnus Vaidotas ūkį įkūrė 2015 m., o sūnus Gediminas — 2020 metais.
Nominacija skirta „Už tęsiamas šeimos ūkininkavimo tradicijas, už jaunatvišką optimizmą, originalias ūkininkavimo idėjas bei tvirtą įsitikinimą, kad eina teisingu keliu“.
Telšių rajono savivaldybės meras Kęstutis Gusarovas ir Telšių rajono ūkininkų sąjungos pirmininkė Zita Dargienė įteikė „Metų ūkis 2021“ dalyviams padėkos raštus. Netrūko ir dovanų.
Pagaliau atėjo svarbiausioji renginio dalis — paskelbti tris geriausius ūkius. Pirmoji vieta atiteko Akučkų, antroji — Šerlinskų, trečioji — Tulčių šeimų ūkiams. Jie apdovanoti gausiomis dovanomis.
Rėmėjų dovanas lydėjo nuoširdūs jų atstovų palinkėjimai ūkininkams. Renginyje dalyvavusi „Žemaitijos pieno“ l.e.p. Žaliavos pirkimo direktorė Jurgita Vaičiulė apdovanojo ne tik visus geriausius — juk net penketas iš jų pieną tiekia „Žemaitijos pieno“ bendrovei — bet ir įmonės dovanų maišeliais buvo pamaloninti sukaktuvininkai. O jų šiemet, švenčiančių savo „apvalius“ ar „penketukinius“ gimtadienius — net 45! Naujos gražios tradicijos sumanytoja Zita Dargienė ir specialiais medaliais pasirūpino. Kas negalėjo atvykti, ji tuos ūkininkus su dovanomis aplankys namuose. Šventėje pasirodė „Vėlungos“ šokėjai (vadovė Daina Butkienė), o vėliau renginio dalyviai žiūrėjo spektaklį „Spalvotų guzikėlių rožančius“ (režisierė Laimutė Pocevičienė).
Šventę vedė Žemaitės dramos teatro programų organizatorė Aistė Korkadinovaitė-Šiaudkulienė.


 

bottom of page