top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

APIE MUS
Apie mus

Lietuvos pieno ūkių asociacija – savanoriškas gaminančių, perdirbančių ir realizuojančių pieną bei pieno produktus,  ir pieno perdirbimo įmones aptarnaujančių juridinių ir fizinių asmenų susivienijimas, įkurtas jos narių – steigėjų sprendimu ir vykdantis savo narių nustatytus ūkinius, ekonominius, socialinius, mokslinio tyrimo uždavinius bei funkcijas.

Lietuvos pieno ūkių asociacija buvo įregistruota 2002 m. sausio 23 d. Asociacija – atstovauja pieno ūkio sektoriaus įvairius narius: pienininkystės ūkius visoje Lietuvoje ir 3 didžiuosius Lietuvos pieno perdirbėjus.

Tikslas

Sutelkti visų Asociacijos narių asmenines ir bendras pastangas,   kad ūkininkų ūkiuose būtų gaminama daugiau aukštos kokybės pieno, iš kurio perdirbėjai, diegdami pažangią patirtį, naudodami modernias pieno produktų gamybos technologijas būtų pajėgūs gaminti kokybiškus ir  paklausą rinkose turinčius produktus, kad Asociacijos narių tarpusavio santykiai būtų paremti partneryste ir abipusiu pasitikėjimu.

Misija

Asociacijos narių tarpusavio pasitikėjimo, bendradarbiavimo ir partnerystės puoselėjimas bei išsaugojimas, siekiant patenkinti narių interesus.

bottom of page