top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

 

 

Baigiamas deklaravimas

www.lpua.lt > Straipsniai >Baigiamas deklaravimas |

2016-06-08

Šiais metais žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas baigiamas anksčiau nei įprasta – birželio 6 d. Pavėluotai paraiškas dar bus galima teikti iki liepos 1 d. Informuojame, kokius deklaruotus duomenis pareiškėjas galės keisti pasibaigus deklaravimui iki liepos 1 d.

 

        Birželio 6 d. baigiamas kasmetinis žemės ūkio naudmenų ir kitų plotų deklaravimas bei paraiškų pagal su plotu susijusias Lietuvos kaimo plėtros 2007–2013 metų (dėl tęstinių įsipareigojimų) arba 2014–2020 metų programų priemones teikimas.

       Pasibaigus deklaravimo terminui, paraiškas bus galima teikti pavėluotai iki liepos 1 d., tačiau už kiekvieną uždelstą darbo dieną parama bus mažinama 1 proc. Iki minėtos dienos pareiškėjui dar leidžiama koreguoti deklaruotus duomenis. Tai jis gali padaryti seniūnijos ar konsultavimo biuro darbuotojui pateikęs prašymą pakeisti paraiškos duomenis, taip pat jis gali pakeisti duomenis pats, prisijungęs prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos (PPIS), tokiu atveju prašymas pakeisti paraiškos duomenis pateikiamas elektroniniu būdu.

       Prašymai pakeisti paraiškos duomenis, pateikti nuo birželio 7 d. iki liepos 1 d., laikomi pavėluotai pateiktais ir už kiekvieną pavėluotą darbo dieną tiesioginės išmokos už visą lauką (jei yra įbraižomas naujas laukas) arba didinamą lauko dalį (jei yra didinamas jau įbraižytas laukas), mažinama 1 proc., išskyrus atvejus, kai yra keičiamas deklaruojamo žemės ūkio naudmenų ar kito ploto kodas.

       Tiesioginės išmokos nemažinamos, jei taisoma įbraižytų laukų grafinė konfigūracija ir toks taisymas galimas be paraiškos 2 lapo lentelės duomenų keitimo. Taip pat prašymai pakeisti paraiškos duomenis nelaikomi pavėluotai pateiktais, kai keičiamas žemės ūkio naudmenų kodas, o toks keitimas nedaro įtakos žalinimo reikalavimų įgyvendinimui.

      Jei pareiškėjas nori atsisakyti paramos už visą paraišką arba jos dalį, jis tai gali padaryti nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos. Sankcijos pareiškėjui netaikomos, jei iki paramos už atskirus laukus ar paramos pagal visą paraišką atsisakymo dienos jis nebuvo informuotas apie Nacionalinės mokėjimo agentūros planuojamą patikrą vietoje ar paraiškoje aptiktas klaidas jo pasirinktu būdu.

      Nuo paraiškos pateikimo iki paramos gavimo dienos pareiškėjas gali keisti pateiktos paraiškos pirmojo lapo duomenis – banko sąskaitos numerį arba kontaktinius duomenis (adresą, telefoną, el. pašto adresą). Tai jis gali padaryti ir prisijungęs prie informacinio portalo.

Naudinga informacija:

 

Nacionalinės mokėjimo agentūros informacija

 

     

bottom of page