top of page

www.lpua.lt > Straipsniai > Jovita ir Alfredas Mikalauskai

Ūkininkavimo vizijos vedami

mikalauskai.tif
Jovita ir Alfredas Mikalauskai iš Plungės rajono Žemaičių Kalvarijos savarankiškai ėmėsi ūkininkauti, turėdami viziją keleriems metams į priekį ir įžvelgdami naujas galimybes bei iššūkius pienininkystėje. Toks jų požiūris, o svarbiausia – nuoseklus ir rezultatyvus darbas atnešė puikių įvertinimų, tarp kurių – narystė Elitinio pieno gamintojų klube. 

Jovita ir Alfredas Mikalauskai

Elitinio pieno gamintojų klube susibūrė 18 aukštos kokybės pieną „Žemaitijos pieno“ bendrovei parduodančių ūkininkų. Mikalauskai – šio klubo, įsikūrusio 2019 metais, senbuviai. Jie nuo ūkininkavimo pradžios vadovavosi svarbiausia nuostata – ūkininkauti sąžiningai ir perdirbėjams parduoti tik nepriekaištingos kokybės pieną. Ne veltui toks jų ūkininkavimas įvertintas ir lyderio prizu „Metų ūkio“ konkurse, ir „Žemaitijos pieno“ bei Lietuvos pieno ūkių asociacijos rengtose šventėse, kur pelnė prizų už puikią pieno kokybę ir produktyvumą.
Ūkininkai – dažni svečiai ir „Pienininkystės“ laikraštyje kaip mėnesio ar ketvirčio savo grupės nugalėtojai. Štai ir už šių metų pirmąjį ketvirtį ketvirtoje grupėje (nuo 1000 iki 1999 kg/d.) vidutiniškai per dieną buvo parduodama 1436 kg natūralaus pieno, kurio kokybiniai rodikliai: SLS piene – 118 tūkst./ml, BBS – 11 tūkst./ml, laktozės kiekis piene – 4,53 proc., urėjos – 19 mg/100 ml.
Produktyvumas iš vienos karvės per 2022 metus buvo 8810 kg.
Birželio 1-osios duomenys dar geresni, nes somatinių ląstelių skaičius (SLS) piene tebuvo 64 tūkst./ml.
Jovita ir Alfredas Mikalauskai ūkininkavimo pradžioje atkreipė dėmesį į piendavių selekciją, nes be geros veislės karvučių didesnės pažangos pienininkystės ūkyje nepasieksi. Taip pradėjo bendradarbiauti su Lietuvos galvijų veisėjų asociacija (LGVA) ir „Litgenu“. Šiandien Jovita – (LGVA) tarybos autoritetingų narių dešimtuke. Ūkininkai taip pat priklauso ir Lietuvos pieno ūkių asociacijai.
Svarbiausia, pasak ūkininkų, kad kvalifikuoti specialistai parenka tinkamiausius bulius bandai ar individualiai karvei. Be to, yra galimybė gauti naujausią informaciją apie galvijų produktyvumo gerinimo būdus, kuriais naudojasi pažangūs ūkiai Europoje ir pasaulyje, didinant savo ūkio ekonominį potencialą.
J.Mikalauskienė ne kartą su savo produktyviomis karvutėmis vyko į LITEXPO parodų rūmus ir ten ne tik demonstravo piendaves, bet ir gausiam lankytojų būriui stebint, jas melžė.
Karvutės sėklinamos geriausiais vokiečių holšteinų veislės buliais, o jų sperma perkama iš „Litgeno“. Norint, kad būtų atvesta kuo daugiau telyčaičių, naudojama seksuota sperma. J.Mikalauskienė pastebėjo, jog labai svarbu atlikti telyčaičių genominį tyrimą, nes jo nauda pieno ūkio efektyvumui labai efektyvi. „Gavę genominio tyrimo rezultatus, sprendžiame, ar telyčaitę pasilikti veislei, ar ją sėklinti su mėsinių veislės bulių sperma, o gal išvis neapsimoka laikyti“,– pasakojo ūkininkė.
Pašnekovai užsiminė, jog piendavės sėklinamos ir su bulių sperma, turinčių A2A2 geną. Taip ateityje bus galima melžti pieną be laktozės. Žinoma, lygiagrečiai su selekcija turi būti gerinamos ir karvių laikymo sąlygos, jų šėrimas. Šiemet sausra pašaro pašykštėjo, todėl pirmosios žolės prišienauta perpus mažiau negu pernai. Nebent pagerėję orai leistų suvešėti antrajai žolei – atolui.
Ūkininkai – visuomet atviri naujovėms. Prieš trejetą metų pieno ūkyje buvo atliekamas bandymas – stebėta, koks simbiotikų poveikis, juos naudojant melžiamų karvių ir veršelių racione.
Pakalbinti dalyvauti Konsultavimo tarnybos inicijuotame projekte „Naujausių simbiotikų įtaka pieninių galvijų sveikatingumui, produktyvumui, antibiotikų vartojimo mažinimui bei ūkio konkurencingumo didinimui“ naujovėms imlūs ūkininkai sutiko iš karto.
Pašnekovai džiaugėsi, kad simbiotikai ypač didelės įtakos turėjo veršelių virškinimo sistemai ir augimui. Jų manymu, kas turi problemų dėl SLS piene, tiems ūkininkams karvučių šėrimo racione reikėtų naudoti simbiotikus.
Mikalauskai patirties semiasi ir išvykę į užsienį. Ypač daug tokių išvykų yra suorganizavęs „Litgenas“, šiemet švenčiantis savo gyvavimo trisdešimtmetį. Lankytasi Kinijoje, Japonijoje, Vokietijoje, Austrijoje, Anglijoje, Portugalijoje, Olandijoje, Danijoje, Tunise, Juodkalnijoje ir kitur.
Su Lietuvos pieno ūkių asociacijos delegacija aplankyta Graikija. Daug kur buvo galima palyginti užsienietišką ūkininkavimą su saviškiu, bet svarbiausia – niekuomet nenusivilta savo veikla.
Drauge su tėvais darbuojasi jų sūnus Arvydas ir žentas Marius, taip pat samdoma melžėja, kuriai šeimininkai už sąžiningą ir stropų darbą negaili gerų žodžių. Tiesa, sūnus turi ir savo ūkį, kuriame – penimi galvijai. Ūkininkų žinioje 55 karvutės, o šiuo metu melžiamos 48 piendavės, dirbama apie  200 ha žemės. Rudeniop banda pagausės, nes pasipildys pirmaveršėmis.

Darbščią ir energingą Jovitą Mikalauskienę, švenčiančią savo 60-ąjį gimtadienį, nuoširdžiai pasveikino „Žemaitijos pieno“ žaliavos pirkimo direktorė Jurgita Vaičiulė, vadybininkė Jolanta Lekienė ir Lietuvos pieno ūkių asociacijos administracijos direktorė Kristina Katinienė, palinkėdamos gyvenimo džiaugsmo, puikios sveikatos ir kad sėkmė visuomet globotų apgobusi savo sparnais.

bottom of page