top of page

 

 

Elitinio pieno gamintojų klubas

www.lpua.lt > Straipsniai >Pašalinio vandens atsiradimo piene priežastys ir prevencija

Elitinio pieno gamintojų klubas — unikali iniciatyva mūsų šalyje
Lietuvos pieno ūkių asociacijos administracijos iniciatyva įkurtas Elitinio pieno gamintojų klubas, šiuo metu vienijantis 12 geriausiųjų pieno ūkių šeimininkų, kurie nuoširdžiu kasdieniu darbu įrodo, jog pieno kokybė — jų ūkininkavimo prestižo reikalas. Ši geroji žinia paskatins ir kitus ūkininkus siekti aukštos pieno kokybės bei jungtis į klubo gretas.
Algirdas Dačkevičius

Klubo įkurtuvės surengtos sūrio DŽIUGAS namuose, Telšiuose, kur bendraudami visi pritarė, jog pieno gamintojų ir perdirbėjų tvirtą bei užtikrintą partnerystę lemia siekis bendro aukščiausio rezultato, kad ant vartotojų stalo patektų nepriekaištingos kokybės, saugūs ir visaverčiai produktai.
VĮ „Pieno tyrimai“ Kokybės sistemos vadovė dr. Dalia Riaukienė pastebėjo, jog Lietuvoje kasmet gerėja pieno kokybė, todėl ir iniciatyva sukurti Elitinio pieno gamintojų klubą yra labai sveikintina ir patraukli. Tuo labiau, kad toks klubas mūsų šalyje — pirmasis ir jo nariai savo pavyzdžiu pasiryžę patraukti kitus ūkininkus.
„Džiugu kalbėti apie džiugią žinią „Džiugo“ namuose, kad steigiamas toks klubas, kuriam rūpi puiki pieno kokybė. Jos siekis visuomet aktualus visoms grandims: pieno gamintojams, perdirbėjams ir veterinarijos specialistams“,— sakė Telšių valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos viršininkas Zigmas Nevardauskas.
Klubo įkurtuvėse dalyvavusi UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ direktorė Rasa Ilskytė irgi negailėjo gerų žodžių elitinio pieno gamintojams.
Apžvelgus klubo įstatus, narių teises ir pareigas, atėjo laikas įteikti klubo nariams sertifikatus. Lietuvos pieno ūkių asociacijos administracijos direktorė Jurgita Vaičiulė ir UAB „Nepriklausoma tyrimų laboratorija“ direktorė Rasa Ilskytė Elitinio pieno gamintojo sertifikatus įteikė Vaclovui Dromantui, Mindaugui Grikštui, Bronislovui Jonikui, Vladui Maraulai, Jovitai Mikalauskienei, Karinai Mikalauskienei, Vidai Gedmintienei (Pranciškaus Razučio ūkis), Vytautui Vaišvilai, Rolandai Vasienei, Kaziui Vydeikai, Stasiui Žiulpai. Toks sertifikatas bus įteiktas vėliau, į renginį negalėjusiam atvykti Petrui Rojui. Klubo prezidentu iš trijų kandidatų balsų dauguma išrinktas Vytautas Vaišvila.
Džiugu, kad jo šeimos pieno ūkis baltymingumo rezultatais jau pralenkė ne tik kaimynus estus, bet ir suomius. Žemaičio iš Kelmės krašto pieno baltymingumas už praėjusius metus vidutiniškai siekė 3,64 proc., kai suomių už tą patį laiką vidutiniškai buvo 3,59 proc.
Drąsiai galime teigti, kad ir kitų klubo narių pieno ūkiai prilygsta pažangiausiems europiniams pieno ūkiams. Tuo pasidžiaugė ir elitinio pieno gamintojų atvykęs pasveikinti „Žemaitijos pieno“ Žaliavos pirkimo atstovas Saulius Urbonas.
Po klubo įkurtuvių ūkininkai nuoširdžiai bendravo ir tarėsi, kaip pritraukti kuo daugiau bendraminčių, kurie didžiuotųsi savo atsakingu darbu, suvokdami galutinio rezultato svarbą, kad tik iš elitinio pieno pagaminti produktai gali džiuginti mus visus ir būti paklausūs rinkoje.
 

bottom of page