top of page

www.lpua.lt > Straipsniai > Amerikos holšteinų veislės telyčios

Amerikos holšteinų veislės telyčios - puikus pasirinkimas ūkininkams

latvija.tif

Amerikos holšteinų veislės telyčios — puikus pasirinkimas ūkininkams
„Žemaitijos pieno“ įmonė, siekdama, kad pieno ūkių šeimininkai rinktųsi tik kuo aukščiausios veislės piendaves, užmezgė ryšį su Latvijos universiteto žemės ūkio fakulteto mokymų centru „Vecauce“, auginančiu Amerikos holšteinų veislines telyčias.
 

Latvijos universiteto žemės ūkio fakulteto mokymų centro ,,Vecauce"

vadovas Indulis Ievinš su ,,Žemaitijos  pieno" žaliavos pirkimo vadybininku Petru Kulviečiu Amerikos holšteinų veislinių telyčių fermoje.

Šio centro vadovas Indulis Ievinš, susitikęs su „Žemaitijos pieno“ Žaliavos pirkimo vadybininku Petru Kulviečiu, aprodė modernią fermą, kur laikoma 250 Amerikos holšteinų veislės telyčių.
Statistiniai duomenys rodo, kad šios veislės karvės labai produktyvios — per metus vidutiniškai duoda 12500 kg natūralaus pieno.
Holšteinų veislės karvių nauda įsitikinta ir Lietuvoje. Tie ūkininkai, kurie turi holšteinų veislės pieninę bandą, dėl didesnių primilžių pasiekia didesnį ūkio efektyvumą, tuo pačiu — didesnį pelną. Svarbiausia su holšteinais dirbti tikslingai ir taisyklingai.
Pasak P.Kulviečio, geros veislės buliai, aišku, padės gerinti bandą, bet tai nevyks taip greitai, jeigu ūkininkai nekreips dėmesio į moteriškąją pusę — neįsigys geros veislės telyčių, nes genai paveldimi tiek iš tėvo, tiek iš motinos. Ištyrus bandos genomą, geriausias telyčias reikia sėklinti tik seksuota sperma, kad būtų gauta daugiau moteriškosios lyties palikuonių, tuomet pažanga bus daug greitesnė. Seksuota sperma, kurią naudojantis ūkis gali turėti 95 proc. telyčaičių — galimybė stipriai atnaujinti bandą, eiti spartesniu pažangos keliu ir greičiau gauti pelno.
„Žemaitijos pienas“, įvertindamas tarpusavio partnerystę, suteikia paskolas ūkininkams geros veislės telyčioms įsigyti. Latvijos universiteto žemės ūkio fakulteto mokymų centras mielai laukia Lietuvos pieno ūkių šeimininkų.
Dėl konkretesnės informacijos galima kreiptis į „Žemaitijos pieno“ Žaliavos pirkimo vadybininką Petrą Kulvietį, el. paštas: p.kulvietis@zpienas.lt, tel. 8 614 46026.
 

bottom of page