top of page

 

 

Svarbus terminas siekiantiems paramos už pienines karves

www.lpua.lt > Straipsniai >Svarbus terminas siekiantiems paramos už pienines karves

 

 

2018-03-23

         Ūkininkai, šiais metais teiksiantys paraiškas gauti paramą už deklaruotus plotus ir jose ketinantys prašyti susietosios paramos už pienines karves, turėtų suskubti užregistruoti valdos partnerius.

      Kovo 31 d. – paskutinė diena, kai ūkininkai, ketinantys prašyti skirti susietąją paramą už pienines karves, gali užregistruoti valdos partnerius. Tačiau ūkininkai tai dar galės padaryti balandžio 3 d. (po Velykų švenčių pirmą darbo dieną), nes kovo 31 d. yra šeštadienis.

 

      Primename, kad susietoji parama gali būti skiriama Lietuvos Respublikos žemės ūkio ir kaimo verslo registre registruotiems valdos valdytojams, kurių vardu Ūkinių gyvūnų registre praėjusių metų balandžio 1 d. – einamųjų metų kovo 31 d. buvo registruotos pieninės karvės. Pieninės karvės Ūkinių gyvūnų registre turi būti įregistruotos (t. y. įvesta pieninių karvių laikymo pradžios arba pirmojo apsiveršiavimo data) ne vėliau kaip iki einamųjų metų balandžio 7 d. 

 

     Taip pat siekiantys paramos privalo patiekti rinkai nustatytą pieno kiekį. Valdoje valdytojo ir (ar) partnerių vardu vidutinis rinkai patiektas pieno kiekis iš vienos pieninės karvės praėjusių metų balandžio 1 d.– einamųjų metų kovo 31 d. turi būti ne mažesnis kaip 500 kg.

 

    Šiais metais paramos už žemės ūkio naudmenas ir kitus plotus paraiškos bus priimamos nuo balandžio 16 d. iki birželio 4 d., pavėluotai – iki birželio 29 d.

 

Naudinga informacija:

Šaltinis: http://zum.lrv.lt 

bottom of page