top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

www.lpua.lt > Straipsniai>ES parama

 
Ūkininkus kviečiame pasinaudoti Europos Sąjungos parama

 

sajunga.jpg

Paraiškos renkamos nuo 2022 m. kovo 1 d. iki 2022 m. kovo 31 d.

- PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2022 m.

- PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS 2022 m.

 

PARAMA INVESTICIJOMS Į ŽEMĖS ŪKIO VALDAS 2022 m.

Stambieji ūkininkai, užsiimantys žemės ūkio veikla, kurių VED ≥ 8000 Eur, turi galimybę gauti paramą iki 300 000 Eur.

Tinkamos finansuoti išlaidos : statybos, rekonstrukcija, kapitalinis remontas, infrastruktūra valdoje, nauja žemės ūkio technika ir įranga, statybinės medžiagos, konsultavimo išlaidos

Paramos intensyvumas – iki 70 proc. Paraiškos parengimas nemokamas.

 

 

PARAMA SMULKIESIEMS ŪKIAMS 2022 m.

 

Pieninės galvijininkystės atveju, pareiškėjo valdoje pieninių veislių melžiamų karvių vidutinis metinis skaičius turi būti ne mažesnis kaip 3 ir ne didesnis kaip 9 bei produkcijos standartine verte išreikšto valdos ekonominio dydžio struktūroje tik pagal pieninių veislių melžiamas karves paskaičiuotas valdos ekonominis dydis turi sudaryti daugiau kaip 50 proc. bendro valdos ekonominio dydžio.

Paramos suma - iki 15 000 Eur;

Tinkamos finansuoti išlaidos : visos būtinos verslo planui įgyvendinti bei numatytai veiklai vykdyti.

Paramos intensyvumas: 100 proc. Paraiškos parengimą apmoka ES.

 

   

bottom of page