top of page

Lietuvos pieno ūkių asociacija

www.lpua.lt >Naujienos > FOODEX JAPAN 2018

Dukra gieda tėvo parašytą himną Tverams

poruciene-converted-compressed-1.jpg
Elvyrai Porucienei iš Rietavo savivaldybės Tverų miestelio gyvenimas susiklostė taip, tarsi ji nuolatos sektų tėvų pėdomis.
Pirmiausia Elvyrai savo vardą davė mama. Vėliau mergina padėdavo tėvams, kurie tuomečiame Tverų pieno seperavimo punkte darbavosi nuo 1959 metų iki to punkto panaikinimo. Panaikinus jį, Elvyra pradėjo vadovauti Tverų pieno supirkimo punktui.

 


Savo gyvenimą susiejau su pienininkyste nuo 1977 metų. Ypač buvo sunkūs kolūkiniai laikai, kai pieno surinkėjui žiemą reikėdavo barškėti anų laikų vėjo perkošiamais sunkvežimiais, šąlančiomis rankomis į buteliukus pilstyti reikalingą analizei atlikti pieną. Tų buteliukų prisirinkdavo galybė, nes buvo apie 120-130 pieno statytojų, ir visų pienui darydavau analizę. Nieko nepadarysi, plauti buteliukus turėjo ir mano vaikai, nors kartais ir papurkštaudavo“,— dabar jau šypsodamasi į nelengvus laikus nuklydo Elvyra.
Jos tėviškė — pamiltieji Tverai. „Čia mokyklą baigiau, čia į šokius ėjau, čia nuolatos ir gyvename“,— kalbėjo pašnekovė.
Elvyra su savo sutuoktiniu Romualdu užaugino keturis vaikus. Vyriausiojo sūnaus Egidijaus šeima jau 18 metų įsikūrusi Londone, o Raimonda, Deimantas ir Irmantas — Lietuvoje. Žinoma, ir jiems užsienietiškos duonos, pasidarbuojant svetur, tenka paragauti. Visi sukūrę šeimas ir turi atžalų.
Senelių namo koridoriuje pritvirtintos keturios vardinės juostos, prie kurių sustoję anūkai pasižymi savo ūgį. Dvejetas lietuviukų Oskaras ir Goda — dažnesni svečiai, o užsieniečius, turinčius egzotiškus vardus, Okeaną ir Horizontą, senelė nuvyksta į Londoną aplankyti.
Ar pavyksta su jais susikalbėti? Elvyra sakė, kad, net likus vienai su jais, didelių keblumų neiškyla, nes mažieji, būdami imlūs, turi šiokį tokį lietuviškų  žodžių bagažą, kurį nuolat praturtina lankydamiesi pas senelius. To ir  užtenka.
Elvyra prisipažįsta, kad nuo savo šaknų niekur neįmanoma pabėgti. O kam bėgti, jeigu jos malonios. Meilę dainai ji bus paveldėjusi iš tėvelio ir dėdžių. Jie buvo nepamainomi kaimo giedoriai ir dainininkai. Elvyros tėvas Tadas Maslauskas nuoširdžias eiles rašė, net himną Tverams sukūrė. Visa tai atsidūrė Rietavo krašto poetų rinkinyje. O himnas gimtam kraštui ir dabar įvairiausiomis progomis skamba. Jį gieda Tverų kultūros centro folkloro ansamblis „Kermušė“, kurio gretose apie penketą metų dainuoja ir Elvyra. Su tuo ansambliu ne tik įvairiuose Lietuvos rajonuose būta, bet ir pasisvečiuota Vilniuje.
Pasak pašnekovės, ir šio krašto vietos ypatingos, apsuptos net dviejų piliakalnių, iš kurių labiausiai lankomas Lopaičių. Ten ir slėpiningas šaltinis trykšta — tikra atgaiva sveikatai. Elvyros šeima tik to šaltinio vandenį geria, todėl tiek turi gyvybingumo, geros energijos ir dvasios šviesos.
Pieno supirkimo punkto vedėją, turinčią savo septynias karvutes ir pieną tiekiančią žemaičių pieno perdirbimo įmonei, tik geru žodžiu mini „Žemaitijos pieno“ Žaliavos pirkimo vadybininkė Giedrė Milašienė. Šįkart jos pavasarinis vizitas buvo išskirtinis, nes neseniai Elvyra šventė savo garbų gimtadienį. Vadybininkė ta proga palinkėjo Elvyrai kuo geriausios sėkmės darbuose ir nuolatinės atgaivos sielai bei džiaugsmo, gyvenant gimtajame krašte.

 

bottom of page