top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

2015-08-03

 

„Žemaitijos pieno“ gyvavimo ir sėkmės pagrindas — gaminami kokybiški produktai. Tai pasiekiama didžiulį dėmesį skiriant organizacijos procesams valdyti ir gerinti, naudojamų žaliavų kokybei, klientų poreikiams bei lūkesčiams įgyvendinti, darbuotojų kvalifikacijai, ieškant naujų veiklos efektyvumą bei rezultatyvumą lemiančių veiksnių. Siekiant pelnyti pasitikėjimą mūsų produktais, sukurta griežta politika, kuri taikoma kiekviename produkto kūrimo žingsnyje. 

Kokybės vadovė Vilija Petrošienė džiaugiasi, kad šiemet įmonė pelnė net keturis aukščiausio lygi sertifikatus

 

Įmonės sėkmės pagrindas — kokybiški produktai

www.lpua.lt > Naujienos > Įmonės sėkmės pagrindas — kokybiški produktai
 

         Vienas iš būdų, padedančių susisteminti įmonės veiklą, surasti silpnąsias jos sritis, yra standartų taikymas, atitikties vertinimas sertifikuojant įmonės Integruotą maisto ir saugos kokybės vadybos sistemą (IMSKVS) pagal tarptautinių standartų reikalavimus. Viena integruota vadybos sistema, nes atskiri vadybos sistemos standartai suderinti tarpusavyje.
                Šių metų pirmaisiais mėnesiais „Bureau Veritas Certification“ auditoriai auditavo IMSKV sistemą pagal tarptautinių standartų ISO 22000, FSSC 22000, BRC bei IFS reikalavimus. „Bureau Veritas Certification“ yra pasaulinis lyderis sertifikavimo srityje, sertifikavęs daugiau kaip 80 tūkst. įmonių 100 šalių. Daugiau kaip 40 nacionalinių ir tarptautinių akreditacijos biurų pasaulyje „Bureau Veritas Certification“ suteikė teisę teikti sertifikavimo paslaugas. Tai pasauliniu mastu veikianti kompanija, dirbanti 140 šalių.
        „Bureau Veritas Certification“ sertifikatas yra visame pasaulyje pripažįstamas  „Žemaitijos pieno“ nenutrūkstamo įsipareigojimo meistriškumui, tvariai plėtrai ir patikimumui simbolis.
2015 metų sausio 28-29 dienomis „Bureau Veritas“ padalinio Latvijoje auditorius Juris Mauriėš vertino mūsų atitiktį tarptautinio standarto BRC (British Retail Consortium) 6-osios versijos reikalavimams. Atitiktį įvertino aukščiausiu galimu vertinimu A+.
          Dažnai iškyla klausimas, o kaip atsirado BRC? Reaguodamas į sektoriaus poreikius, 1998 m. Britų mažmenininkų konsorciumas (angl. — British Retail Consortium — BRC) sukūrė ir įdiegė BRC maisto techninį standartą, kuris skirtas naudoti vertinant su mažmenininkų etiketėmis parduodamų maisto produktų gamintojus. Jo paskirtis — padėti mažmenininkams ir prekių ženklų savininkams gaminti vienodo saugumo bei kokybės maisto produktus bei suteikti gynybinį argumentą dėl sąžiningumo, jeigu teisėsaugos institucijos imtųsi baudžiamojo persekiojimo. Pagal ES maisto teisę, mažmenininkai ir prekių ženklų savininkai teisiškai atsako už savo prekių ženklus. Netrukus standartas tapo neįkainojamas maisto sektoriuje dirbančioms organizacijoms. Jis buvo ir tebėra laikomas gerosios praktikos maisto pramonėje etalonu. Ši ypatybė bei jo taikymas už Jungtinės Karalystės (JK) ribų padėjo standartui išsirutulioti į pasaulinį standartą, naudojamą ne tik mažmenininkų tiekėjams vertinti, bet ir tarnaujantį kaip struktūra, kuria daugelis įmonių grindžia savo tiekėjų vertinimo programas ir remiasi produktų pagal prekių ženklus gamyboje, maisto produktų ir žaliavų gamintojus bei vežėjus. Daugelis JK, Šiaurės Amerikos ir Europos mažmenininkų ir prekių ženklų savininkų palaiko ryšius tik su tais tiekėjais, kurie yra sertifikuoti pagal atitinkamą BRC visuotinį standartą.
                  2015 metų kovo 24-27 dienomis „Bureau Veritas“ padalinio Lietuvoje auditorės Dalia Pakėtūrienė ir Rolanda Kiškienė vertino mūsų atitiktį tarptautinių standartų ISO 22000 bei FSSC 22000. Audito metu neatitikčių nenustatyta.
              ISO 22000 yra pirmasis tarptautinis standartas, skirtas maisto saugos vadybos sistemai įdiegti ir sertifikuoti. Šio standarto pagrindinė dalis — Rizikos veiksnių analizės ir svarbių valdymo taškų (RVASVT) sistema. FSSC 22000 (maisto saugos sistemų sertifikavimo standartas) yra Maisto saugos sertifikavimo fondo sertifikavimo schema, skirta maisto produktų gamintojams. Pagal šią schemą atliekamas maisto produktų sudedamųjų dalių ir pačių maisto produktų bei maisto pakavimo medžiagų (pakuotės) gamybos bei perdirbimo auditas ir sertifikavimas.
                   Šių metų balandžio 13-17 dienomis „Bureau Veritas“ padalinio Lenkijoje auditorius Michal Kundzicz vertino IMSKVS atitiktį tarptautinio standarto IFS reikalavimams. Atitiktį įvertino 95,58 proc. O tai tolygu aukščiausiam A lygio vertinimui.
           IFS tai Asocijuotųjų Vokietijos mažmenininkų federacijos — Hauptverband des Deutschen  Einzelhandels (HDE) ir jos atitikmens Prancūzijoje — Fédération des Entreprises du Commerce et de la Distribution (FCD) nariai 2003 m. paruošė kokybės ir maisto saugos standartą maisto produktams, parduodamiems su mažmenininkų prekių ženklais, kuris vadinamas IFS (International Food Standard, angl.) maisto saugos standartu (toliau — IFS Food). Jo paskirtis yra sudaryti sąlygas įvertinti tiekėjų maisto saugos ir kokybės sistemas, naudojantis vieninga metodika. Šis standartas taikomas visuose maisto perdirbimo etapuose.
               Valdžios institucijos, vartotojai ir iš mažmenininkų, ir iš gamintojų vis labiau reikalauja, kad maistas būtų kokybiškas ir saugus. Apklausų duomenimis, net du trečdaliai europiečių, rinkdamiesi maisto produktus, kreipia dėmesį į išskirtinę jų kokybę. Net 73 proc. apklaustų lietuvių teigia, kad jiems svarbiausia maisto kokybė. O ją rodo ne tik produkto skonis ar sudėtis, bet ir oficialus patvirtinimas, kad šio gamintojo produktai gaminami taikant griežtus kokybės reikalavimus.
       „Mes tobulėjame kasmet, atnaujiname įrangą, modernizuojame gamybą, diegiame naujoves, investuojame į darbuotojų mokymus, didiname reikalavimus sau patiems. O gauti tarptautiniai sertifikatai patvirtina, kad įmonės savikontrolės mechanizmai veikia gerai. Tai, kad „Žemaitijos piene“ sertifikavimo metu nėra nustatoma neatitikčių ir gaunami aukščiausi vertinimai, prisideda daugelis darbuotojų,— tai viso darnaus kolektyvo, dirbančio ranka rankon, rezultatas“,— sako  „Žemaitijos pieno“ kokybės vadovė Vilija Petrošienė.  Sustoti tobulėjimo kelyje neleidžia ir vis atsirandantys nauji iššūkiai. 2015 m. sausio mėn. buvo išleista naujoji — 7-oji BRC Visuotinio maisto saugos standarto (angl. — Global Standard for Food Safety) versija. Nuo 2015 m. liepos 1 d. visi auditai maisto gamybos įmonėse turės būti atliekami pagal 7-osios standarto versijos reikalavimus.
                  7-ajame BRC Visuotinio maisto saugos standarto leidime didžiausias dėmesys skiriamas nuosekliam audito procesui užtikrinti,  didesniam standarto reikalavimų lankstumui, siekiant sumažinti audito keliamą naštą, falsifikavimui kompanijose mažinti, skaidrumo atsekamumui tiekimo grandinėje didinti bei standarto keliamiems reikalavimams pritaikyti mažoms kompanijoms, kuriose procesai vis dar yra vystymosi etape. 7-ajame BRC Visuotinio maisto saugos standarto leidime didesnis dėmesys skiriamas gerajai gamybos praktikai įgyvendinti gamybos procese, ypač akcentuojant produkto ženklinimą ir pakavimą, t.y. tas sritis, kurios dažniausiai tampa maisto produktų atšaukimo iš rinkos priežastimi.

bottom of page