top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

 

 

Istorinėje tėviškėje sukūrė modernų ūkį

 

www.lpua.lt > Straipsniai >Istorinėje tėviškėje sukūrė modernų ūkį

2015-10-30

 

Pagėgių savivaldybės Bitėnų kaime įsikūręs Mindaugas Karklelis gali didžiuotis  išsaugojęs senelių tėviškę. Ir ne bet kokią, o aprašytą garsios vokiečių  žurnalistės Ulla Lachauer knygoje „Rojaus kelias“, tapusioje bestseleriu ir  išverstoje net į keletą pasaulio kalbų

 

       Šioje knygoje suguldyta bitėniškės Lėnės Grigolaitytės–Kondratavičienės, Mindaugo senelės, gyvenimo istorija. „Lėnė Grigolaitytė atkuria krašto palei Nemuną panoramą: prieš mūsų akis atgyja  valstiečių ir žvejų darbai, šventės, žmonių išgyvenimai ir sielvartas, margas  Tilžėje kas savaitę vykstančių turgų pasaulis ir pasienyje esantys  Smalininkai, kur ji kelerius metus dirbo nuosavoje galanterijos prekių  parduotuvėje. Ji pasakoja apie Antrąjį pasaulinį karą ir didžiąją emigraciją  1944-1945 metais.
         Lėnės giminaičiams, draugėms ir kaimynams išvažiavus gyventi į Vakarus, į Vokietiją, ji pati liko tėvynėje, kuri pateko Stalino akiratin ir tapo Sovietų Sąjungos dalimi. Ji pasakoja apie laikotarpį, per kurį tėvynėje jautėsi lyg svetima, apie žemės ūkio kolektyvizaciją, šeimos deportaciją į Sibirą ir grįžimą į tėvynę, apie savo tolydžio vis augančią vienatvę po motinos, tėvo ir pagaliau vyro mirties...“,— rašoma  knygoje.
Močiutės tėviškėje nuo mažumės ir Mindaugo nedideli darbai sukosi. Baigus mokslus, žvilgsnis pakrypo į ūkininkavimą.

Tryškių ceche (iš dešinės) Mečislovas Daržinskas, pieno priėmėja Stefanija Mažeikienė ir kabineto gilumoje - tuomet jaunoji specialistė Vanda Mikalauskienė

       Save išbandė ir Vokietijoje. Ten 1995 metais nuvykęs tobulinosi kursuose pagal žemės ūkio programą. Didžiausia nauda — pamatė, kaip tvarkosi nedideli šeimyniniai ūkiai Vokietijoje.
Grįždamas 1996-aisiais iš ten parsigabeno kukurūzų sėjamąją ir smulkintuvą. Pasak Mindaugo, tokia sėjamoji rajone buvo naujiena. O žemės tėviškėje kaip tik palankios kukurūzams auginti.
Ūkininkauti Rambyno regioniniame parke trukdė ir trukdo tam tikros kliūtys. Pavyzdžiui, uždarame kieme, prie tvarto, buvo nevalia įrengti mėšlidės. Teko belstis už pusantro kilometro ir ją ten statytis. Mindaugas apie įvairiausius biurokratinius trukdžius, ūkininkaujant šio parko teritorijoje, net ir laikraštyje „Ūkininko patarėjas“ rašė.

   Dirbo kantriai. Dalyvavo visose įmanomose europinėse paramos programose: Pieno ir Nitratų, net trijose žemės ūkio valdų modernizavimo programos etapuose. Taip palengva išplėtė pienininkystės ūkį. Naujai pastatytoje modernioje fermoje atsirado automatizuotas karvių melžimo įrenginys, vadinamas robotu. Jo pagalba karvės gali būti melžiamos keletą kartų per dieną. Kiekviena piendavė ant sprando turi dirželį su mikroschema. Pagal tai ji atpažįstama, nes fiksuojami rodmenys: melžimų kiekis, gyvulio judėjimas, skrandžio veikla, ruja ir kt.

       Mindaugas visus duomenis mato sėdėdamas netoli melžimo vietos įrengtame kabinete kompiuterio ekrane. Tokia sistema labai naudinga, nes, analizuojant duomenis, gaunama geresnių pieno kokybės rezultatų.
       Karvės prie roboto priprato gana greitai. Joms atėjus, automatiškai robotas atseikėja pašarų. Automatinis manipuliatorius nuplauna tešmenį ir pradeda melžti, o moderni įranga tuo pat metu atlieka pieno kokybės tyrimą. Tinkama žaliava teka į šaldytuvą, o blogas pienas, jeigu toks pasitaiko, iškart atskiriamas. Tokiu būdu nėra galimybės užteršti visos produkcijos.
Kadangi robotas visiškai pasiteisino, ateinančių metų pavasarį fermą turėtų pasiekti dar vienas toks automatinis melžimo įrenginys. Jam vieta jau paruošta.

      Mindaugas — iš tų ūkininkų, kurie nuolat mąsto apie naujoves ir planuoja plėsti pienininkystės ūkį. Pats nevengia pasidairyti ir kitur kaip ūkininkaujama, ilgokai brandina savo idėjas, bet įgyvendinęs — niekuomet nesigaili. Neveltui iš robotizuotų pienininkystės ūkių Lietuvoje  Karklelių ūkis pripažintas vienu iš geriausiųjų — pelnė antrąją vietą.

 

      Mindaugo galvoje nuolat kirba naujų sumanymų. Daugiau naujovių turi atsirasti pašarų gamyboje, padaugės ir siloso tranšėjų, numatoma seperuoti mėšlą, atskiriant jo skystąją dalį. Tada sausąją jo dalį bus galima kompostuoti laukuose.
        Pažangus ūkininkas daug kuo stebina, bet labiausiai — fermoje skambančia klasikine muzika. Fermos mikroklimatą numatoma dar gerinti, ten sudedant naujas užuolaidas.
      Tėvai patenkinti, jog prie visų darbų padeda jų atžalos — sūnus Kostas ir  dukra Eva.

aut. A.Dačkevičius

bottom of page