top of page

Pakartotinio Lietuvos pieno ūkių asociacijos narių susirinkimo DARBOTVARKĖ

 

  1. Asociacijos 2016 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas;

  2. Asociacijos veiklos 2016 finansiniais metais ataskaitos tvirtinimas;

  3. Asociacijos narių mokesčių dydžių 2017 metais tvirtinimas;

  4. Valdybos narių išrinkimas;

  5. Kiti aktualūs klausimai.

 

Prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Su susirinkimo darbotvarkės medžiaga galima susipažinti nuo vasario 17 d. Asociacijos buveinėje Sedos g. 35, Telšiai darbo valandomis.

bottom of page