top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

 

 

Viešos konsultacijos dėl žalinimo reikalavimų

www.lpua.lt > Straipsniai >Viešos konsultacijos dėl žalinimo reikalavimų

2016-03-02

 

Europos Komisija (EK) rengia viešas konsultacijos dėl žalinimo reikalavimų, įtrauktų į tiesioginių išmokų sistemą, pirmųjų taikymo metų patirties. Ūkininkams ir jų organizacijoms EK yra pateikusi klausimyną dėl žalinimo reikalavimų įgyvendinimo.

 

     Klausimyne pateikiami tokie klausimai, kaip antai, ar sutinkate (arba nesutinkate), kad aplinka žemės ūkio paskirties žemės plotuose turėtų būti saugoma, ar sutinkate (arba nesutinkate), kad vykdant žemės ūkio veiklą turėtų būtų prisidedama prie klimato kaitos švelninimo veiksmų, ar sutinkate (arba nesutinkate), kad ūkininkams turėtų būti finansiškai atlyginama už tai, kad jie laikosi aplinką tausojančių ir klimatui nekenkiančių ūkininkavimo metodų.

     Ūkininkų taip pat teiraujamasi, ar ekologiniu atžvilgiu svarbios vietovės ir daugiamečių ganyklų arba pievų išlaikymas yra lemiamas veiksnys priimant su ūkio valdymu susijusius sprendimus, ar gaudami esamo dydžio paramą jie būtų pasirengę imtis daugiau priemonių (taikyti aplinkai dar palankesnius gamybos metodus), kad ilgainiui padidintų naudą aplinkai. Taip pat klausiama, koks yra jų šalyje taikomų žalinimo taisyklių poveikis gamybos potencialui ir kaip apskritai vertina savo šalyje sudarytas sąlygas gauti informacijos, dalyvauti mokymuose, gauti techninių rekomendacijų dėl žalinimo reikalavimų (pasėlių įvairinimo, daugiamečių ganyklų arba pievų išlaikymo ir ekologiniu atžvilgiu svarbių vietovių) ir su aplinka susijusį šių reikalavimų tikslą.

     Atsakymus reikia pateikti Europos Komisijos interneto tinklalapyje pateiktame klausimyne (žr. https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/82d083ab-cfd9-473b-b1b3-047de3b001b3?draftid=1818bfbb-bbbb-461f-b951-105251c84262&surveylanguage=LT&serverEnv=&captchaBypass=false

 

bottom of page