top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

 

 

Kaime gyventi gera: laukiame nuotraukų

www.lpua.lt > Straipsniai >Kaime gyventi gera: laukiame nuotraukų

2015-09-14

 

Ar pasinaudojote Lietuvos kaimo plėtros 2007-2013 metų programa? Pasiekėte gerų rezultatų ir norėtumėte jais pasidalyti? Dalyvaukite fotografijų konkurse „Kaime gyventi gera“.

 

Žemės ūkio ministerija bei Programos „LEADER“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras laukia nuotraukų iš visos Lietuvos iki rugsėjo 25 d.  Fotografijos turėtų iliustruoti KPP naudą ir jos poveikį Lietuvos žemės ūkio ir kaimo pažangai. Nuotraukose užfiksuotas objektas turi būti tiesiogiai susijęs su KPP įgyvendinimu ir atitikti konkurso temą „Kaime gyventi gera“. Fotografijų objektai gali būti: žemės ūkio gamyba, perdirbimas ir realizavimas, aplinkosauga, kraštovaizdis, miškų ūkis, ekologinis ūkininkavimas, kaimo gyvenamoji aplinka, kaimo infrastruktūra, amatai, verslai, kaimo turizmas, renginiai, laisvalaikis, kaimo žmogus, bendruomeninė veikla, kt. Konkursiniai darbai skirstomi į 4 temas: pavasaris, vasara, ruduo ir žiema. Dalyvis pateikdamas konkursui darbą nurodo temą. Vienas dalyvis gali pateikti ne daugiau kaip po vieną darbą kiekvienai temai, t.y. ne daugiau kaip 4 fotografijas. 

 

Nuotraukas vertins komisija, sudaryta iš organizatorių atstovų ir profesionalių dizainerių, vadovaudamasi šiais kriterijais: konkurso užduoties įvykdymas, temos perteikimas, meniškumas. Informacija apie nugalėtojus ir jų apdovanojimą bus paskelbta per 14 dienų pasibaigus konkursinių darbų priėmimui interneto svetainėse www.zmmc.lt ir www.kaimotinklas.lt. Komisija išrinks kandidatus į nugalėtojus – po 3 iš kiekvienos temos, iš viso 12. Geriausios nuotraukos suguls į 2016 metų kalendorių. Kiekvienoje temoje komisija išrinks po vieną nugalėtoją – nugalėtojai bus apdovanoti prizais!

Konkurso „Kaime gyventi gera“ tikslas atskleisti KPP 2007-2013 metų naudą, parodyti geruosius pavyzdžius ir paskatinti aktyviau naudotis Europos Sąjungos parama 2014-2020 metais.

Kaip pateikti nuotraukas?

Fotografijos turi būti kokybiškos, pateikiamos jpg formatu. Su darbu reikia pateikti konkurso dalyvio anketą, užpildytą Word formatu.

Darbus galima teikti 3 būdais:

  • siųsti paštu įrašytus į skatmeninę laikmeną (CD, DVD, kt.) adresu: Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centras, Universiteto g. 8A, Akademija, 53341 Kauno r. (kartu į skaitmeninę laikmeną įrašoma užpildyta dalyvio anketa);

  • pristatyti tiesiogiai į Programos „Leader“ ir žemdirbių mokymo metodikos centrą (darbo dienomis nuo 8 iki 17 val., 203 kab.) (darbai su anketa pateikiami įrašyti į skaitmeninę laikmeną);

  • siųsti el. paštu konkursai@zmmc.lt.

Konkurso anketa

Konkurso nuostatai

Konkurso koordinatorė

Irma Minskienė, tel. (8 37) 39 70 70, mob. 8 699 17124, el. p. irma.minskiene@zmmc.lt

 

Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerijos informacija

bottom of page