top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

 

 

Asociacijos narių susirinkimas

www.lpua.lt > Straipsniai >Asociacijos narių susirinkimas

2017 m. vasario 11 d.

 

Lietuvos pieno ūkių asociacijos narių dėmesiui

 

Kviečiamas eilinis visuotinis narių susirinkimas, kuris vyks 2017 m. vasario 24 d. 10 val. Sedos g.35, Telšiai. Registracijos pradžia 9.30 val.

 

Susirinkimo darbotvarkėj:

1. Asociacijos 2016 metų finansinės atskaitomybės tvirtinimas.

2. Asociacijos veiklos 2016 finansiniais metais ataskaitos tvirtinimas.

3. Asociacijos narių mokesčių dydžių 2017 m. tvirtinimas.

4. Kiti klausimai.

 

Prašome turėti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą. Su susirinkimo darbotvarkės medžiaga galima susipažinti nuo vasario 17 d. Asociacijos buveinėje, darbo valandomis. Neįvykus susirinkimui pakartotinis susirinkimas bus šaukiamas 2017 m. kovo 14 d., laikas, darbotvarkė ir vieta nesikeičia.

 

Administracijos direktorė.

bottom of page