top of page

LIETUVOS PIENO ŪKIŲ ASOCIACIJA

 

 

Nuo 2015 m. liepos 10 d. iki gruodžio 1 d. paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje vyksta išankstinis kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas

 

 

www.lpua.lt > Straipsniai >Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje vyksta išankstinis kontrolinių žemės sklypų ribų pasikeitimų aprašymas

2015-09-01

 

Primename, kad nuo 2015 m. liepos 10 d. iki gruodžio 1 d. Paraiškų priėmimo informacinėje sistemoje vyksta išankstinis kontrolinių žemės sklypų (toliau – KŽS), kuriuose deklaruojami žemės ūkio naudmenų ir kiti plotai, ribų pasikeitimų aprašymas.

 

Informuojame, kad žemės ūkio ministro 2015 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. 3D-540 patvirtintas Paramos administravimo ir kontrolės sistemos tobulinimo veiksmų planas, kuriame numatyta Paramos už žemės ūkio naudmenų ir kitus plotus paraiškos ir tiesioginių išmokų administravimo bei kontrolės taisykles papildyti nuostata, kad KŽS, kuriuose deklaruojami laukai, už kuriuos prašoma tiesioginių išmokų, turi būti tinkami paramai ir sutvarkyti iki einamųjų metų gruodžio 1 d. ateinantiems paraiškų teikimo metams. Pareiškėjai, sutvarkę deklaruojamus laukus po gruodžio 1 d., netektų galimybės gauti išmokų už tokius laukus ateinančiais paraiškų teikimo metais.

Atkreipiame dėmesį, kad KŽS ribų pasikeitimus reikia žymėti tik tada, kai natūroje netinkamas paramai plotas yra paverstas tinkamu paramai plotu ir, atvirkščiai, kai tinkamas paramai plotas yra paverstas netinkamu. Pavyzdžiui, Kontrolinių žemės sklypų duomenų bazėje išskirtas krūmų masyvas, kuris natūroje jau iškirstas ir toje vietoje yra įdirbtas laukas. Tokiu atveju dedamas taškas ant iškirstų krūmų ir klasifikatoriuje pasirenkama „išrauti medžiai ir / arba krūmai“.

 

Taip pat jei natūroje yra iškastas tvenkinys – tvenkinio vietoje dedamas taškas ir klasifikatoriuje pasirenkama „naujas vandens telkinys“.Aprašyti KŽS ribų pasikeitimai bus tikrinami natūroje ir pataisomos KŽS ribos.Prašome Jūsų atsakingai ir sąžiningai žymėti KŽS ribų pasikeitimus.Prisijungti prie Paraiškų priėmimo informacinės sistemos galite adresu https://paseliai.vic.lt 

 

 

ŽŪIKVC - Žemės ūkio informacijos ir kaimo verslo centro informacija

bottom of page